Piagam Pelanggan

Kami berjanji akan berusaha untuk memberi layanan mesra dan perkhidmatan bermutu kepada pelanggan kami:

 

1.         Pelajar

 

            a)         Memberi ilmu pendidikan berkualiti selaras dengan kurikulum

                        pendidikan teknik.

c)                 Memberi peluang kepada setiap pelajar memperkembangkan potensi positif untuk mempertingkatkan keterampilan pelajar melalui aktiviti ko-kurikulum dan pembangunan insan ke peringkat antarabangsa.

d)              [endif]-->Sedia membantu pelajar yang ingin mendapatkan bantuan berkaitan persekolahan bagi pelajar kurang kemampuan.

  1. Membimbing pelajar agar dapat meneruskan pengajian ke pusat pengajian tinggi dalam bidang teknik dan vokasional.
  2. Menyediakan dokumen-dokumen surat berhenti sekolah, sijil perakuan dan surat penghargaan 2 minggu selepas tamat persekolahan.
  3. Berusaha mendaftar pelajar dalam masa 30 minit.
  4. Sedia menerima bayaran yuran dan pemberian resit pada hari yang sama.

 

2.         Guru / Staf     

 

            a)         Mengurus kebajikan guru/staf berkaitan dengan imbuhan,

                        tuntutan dan terimaan sepanjang bertugas di sekolah ini.

  1. Memberi latihan pembangunan diri sekurang-kurangnya 3 kali setahun untuk setahun membolehkan guru/staf menjalankan tugas dengan cemerlang.
  2. Menggalakkan guru menyertai kursus anjuran KPM untuk pembangunan diri dan organisasi dari semasa ke semasa.
  3. Menyokong guru dengan menyediakan bahan pembelajaran yang terbaik dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
  4. Menguruskan urusan surat menyurat guru dalam tempoh 1 hari dari tarikh penerimaan surat.

 

3.         Ibu Bapa

 

            a)         Menjaga keselamatan anak-anak sepanjang persekolahan

                        mereka.

            b)         Melaporkan perkembangan akademik dan sahsiah anak

                        sekurang-kurangnya 3 kali setahun.

 

4.         Jabatan Pendidikan Negeri / Kementerian Pelajaran Malaysia

 

Melaksanakan dasar-dasar yang telah ditetapkan dari masa ke semasa oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah.

Kami berjanji akan mengambil tindakan kepada semua urusan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Kami juga akan sentiasa peka dan bersedia menerima pandangan dan cadangan yang konstruktif untuk kebaikan pelanggan kami.